2 Giờ 15 Phút Bằng Bao Nhiêu Giờ

     

Bạn sẽ xem: 1 tháng 5 phút bằng bao nhiêu giây

1/5 giờ đồng hồ = ........ Phút 1 / 1 / 2 giờ = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ đồng hồ

1/5 giờ = 12phút

1/3 giờ đồng hồ = 20 phút

1,2 giờ = 72 phút

67 phút = 1 tiếng 7 phút

3 giờ đồng hồ 15 phút = 195 phút

1/1/2 giờ đồng hồ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút đôi mươi giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài bác bạn chắc có 2 câu là hỗn số

Chúc chúng ta học giỏi nha !!!

1/5 giờ đồng hồ = 12 phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = 20 giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 tiếng = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 tiếng 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Tiếng

1/5 giờ = 12 p
Bạn đang xem: 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ

1/3 tiếng = đôi mươi p

1,2 giờ = 72 p

67 phút = 1 tiếng 7 p

3 giờ 15 phút = 195 p

còn hàng 2 thì bản thân ko biết làm cho nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= 20 phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 tiếng 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc chúng ta học xuất sắc nhé

Hu hu ngày mai thyws 7 mình phải thi Khoa , Sử , Địa rồi 1/5 giờ = 12 phút1/3 phút = đôi mươi giây1,2 tiếng = 72 phút67 phút = 1 tiếng 7 phút3 giờ 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình chần chờ làm. Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ 20 phút ; 4 - 38 phút

7 giờ 14 phút : 3 - 1 giờ 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 tiếng 15 phút + 75 phút + 1,25 tiếng x8

2 phút trăng tròn giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 tháng + 2 năm 8 mon ; 4 giờ đồng hồ 15 phút + 5 giờ 35 phút ; 6 giờ 42 phút-2 giờ đồng hồ 24 phút ;7 giờ đồng hồ 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút đôi mươi giây ;4 giờ đồng hồ 43 phút - 1 giờ 30 phút ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 tiếng 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5


*Xem thêm: Có Mấy Đặc Điểm Nào Không Phải Là Ngôi Nhà Thông Minh ”, Có Mấy Đặc Điểm Của Ngôi Nhà Thông Minh

Hãy nhập câu hỏi của bạn, bdkhtravinh.vn đã tìm những câu hỏi có sẵn đến bạn. Trường hợp không thỏa mãn nhu cầu với các câu trả lời có sẵn, các bạn hãy tạo câu hỏi mới.
Xem thêm: Muốn Tính Số Liên Kết Hóa Trị Trong Adn Là Liên Kết Gì? Công Thức Liên Kết Hóa Trị (Ht)

Bạn đã xem: 1 tháng 5 phút bằng bao nhiêu giây

1/5 tiếng = ........ Phút 1 / 1 / 2 giờ = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ đồng hồ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ đồng hồ

1/5 tiếng = 12phút

1/3 giờ = trăng tròn phút

1,2 giờ = 72 phút

67 phút = 1 giờ đồng hồ 7 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

1/1/2 tiếng = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút 20 giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài xích bạn chắc gồm 2 câu là lếu láo số

Chúc chúng ta học xuất sắc nha !!!

1/5 giờ đồng hồ = 12 phút 1 / 1 / 2 tiếng = ....... Phút

1/3 phút = 20 giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 tiếng 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ

1/5 tiếng = 12 p


1/3 giờ đồng hồ = 20 p

1,2 tiếng = 72 p

67 phút = 1 giờ đồng hồ 7 p

3 giờ 15 phút = 195 p

còn sản phẩm 2 thì mình ko biết làm nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= 20 phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 giờ 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc bạn học giỏi nhé

Hu hu ngày mai thyws 7 mình bắt buộc thi Khoa , Sử , Địa rồi 01/05 giờ = 12 phút1/3 phút = trăng tròn giây1,2 tiếng = 72 phút67 phút = 1 giờ đồng hồ 7 phút3 giờ đồng hồ 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình chần chừ làm. Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ trăng tròn phút ; 4 - 38 phút

7 tiếng 14 phút : 3 - 1 giờ đồng hồ 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 tiếng 15 phút + 75 phút + 1,25 tiếng x8

2 phút 20 giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 mon + 2 năm 8 mon ; 4 tiếng 15 phút + 5 tiếng 35 phút ; 6 giờ đồng hồ 42 phút-2 tiếng 24 phút ;7 giờ đồng hồ 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút đôi mươi giây ;4 tiếng 43 phút - 1 giờ 30 phút ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 tiếng đồng hồ 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

chất vấn Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 5

kimsa88
cf68