.
10 chiến thuật quảng bá sản phẩm mới thông qua mạng xã hội

Nổi bật 10 chiến thuật quảng bá sản phẩm mới thông qua mạng xã hội

Trong thập kỷ vừa qua, phương thức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm mới đã có sự thay đổi một cách không tưởng. Từ thời kỳ mà phương thức quảng bá bị độc quyền bởi các công ty truyền hình, cho tới nay, sự phát triển của Internet đã làm thay đổi mọi...